Wat?

Interactionele Vormgeving (I.V.) is een integratieve therapiestroming
 
die vanuit een holistische kijk verschillende therapeutische stromingen in interactie brengt tot een nieuw model om een zo volledig mogelijk mensbeeld te vormen.

Lichaam en geest zijn onlosmakelijk verbonden. Dat betekent dat ik naar jou als mens kijk in al zijn aspecten en dat al die aspecten er ook mogen zijn, als denkend, voelend, handelend en spiritueel wezen. 


Werkwijze

Vanuit jouw klacht of hulpvraag en vanuit respect voor wie jij bent gaan we samen op zoek, naar wat jij op dit moment nodig hebt om (opnieuw) beweging te brengen in vastgelopen stukken binnen jezelf en/of in relatie tot anderen. 

Ik stem me hierbij af op jouw belevingswereld (en niet andersom) en heb daarbij oog voor jouw tempo.

We zoeken samen naar een werkvorm die jou het beste past en goed voelt voor jou.

Gesprekstherapie kan hierin afgewisseld worden met lichaamsgerichte oefeningen, mindfulness, focussen, creatieve werkvormen of transpersoonlijke methodieken. Ik zeg erbij kunnen, want niets moet. 

Voor wie?

  • Jongeren (vanaf 14jaar)
  • Volwassenen
Er zijn verschillende redenen waarom jij in therapie wil komen. Je kan bij mij terecht met hulpvragen rondom :

-
HSP (hoogsensitief)

- omgaan met verdriet, boosheid, angst en paniekaanvallen 
- persoonlijke ontwikkeling 
- stressgerelateerde klachten

- verwerking kinder- en jeugdtijd 

- verlieservaringen  

- vragen rond identiteit 

- lichamelijke klachten die medisch onvoldoende kunnen worden verklaard

- levensvragen en zingeving